EU Small Scale Projects

EU:n Innovation Fundin Small Scale Projects -haku on avoinna ja tarkoitettu kasvihuonekaasujen vähentämiseen liittyviin projekteihin.

  • Hakijana voi olla yksi organisaatio, iso tai pieni yritys- Projektin budjetin tulee olla 2.5 – 7.5 M€
  • Avustusprosentti on 60 %
  • Läpimenoprosentti on noin 25 %
  • Haun deadline on 19.9.2023

Lisätietoja saat Innovation Fundin verkkosivuilta  ja EU:n hakuportaalista

EU LIFE

EU:n LIFE ohjelma on suunnattu ympäristön suojeluun ja ilmastotoimiin. Aiheet ovat 1) Luonto ja biodiversiteetti, 2) Kiertotalous ja elämänlaatu, 3) llmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen 4) Siirtyminen puhtaaseen energiaan.

  • Hakijoina voivat olla sekä pienet, että suuret yritykset ja tutkimusorganisaatiot
  • Avustusprosentti on tyypillisesti 60 %
  • Läpimenoprosentti on noin 20 %
  • Hakujen deadlinet ovat syyskuussa – marraskuussa 2023

Lisätietoja saat Ympäristöministeriön verkkosivuilta, EU:n LIFE ohjelman verkkosivuilta ja EU:n hakuportaalista (useita hakuja)