Blue Economy Mikkeli kokoaa vesialan huippuosaajat yhteen

Osaamista, verkostoja ja kaupallistettavia innovaatioita

EcoSairilan terävin kärki on vesihuollon kiertotalouteen ja digitalisaatioon keskittyvä Blue Economy Mikkeli -osaamiskeskus. Se tarjoaa yrityksille TKI- ja koulutuspalveluita sekä mahdollisuuden hyödyntää ainutlaatuista testaus- ja pilotointiympäristöä oman liiketoimintansa kehittämisessä.
Mikkelin vahvuudet ja panostus vesiosaamiseen on tunnistettu kansallisesti ja kansainvälisesti. Yhtenä osoituksena tästä Mikkeli on solminut osaamiskeskuksen kehittämiseksi Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen vuosille 2021 -2027.

Uusinta teknologiaa hyödyntävä jätevedenpuhdistamo uusiovesilaitoksineen, biokaasulaitos sekä monipuoliset tutkimus-, kehitys- ja testiympäristöt muodostavat kattavan kokonaisuuden uuden vesiliiketoiminnan kehittämiseen.

Blue Economy Mikkeli on osa suomalaisen vesiosaamisen sekä ratkaisujen tarjoomaa:

Water Solutions and Expertise from Finland

Missio

Blue Econopmy Mikkeli vahvistaa veteen liittyvää liiketoimintaa, innovaatioita ja koulutusta Suomessa ja tarjoaa ratkaisuja globaaleihin kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen.

Fokus

BEM keskittyy vesihuoltoon ja kiertotalouteen keskittyen viidelle alueelle.

  • Jäteveden puhdistus
  • Uusioveden tuotanto
  • Lietteen jalostus ja hyödyntäminen tuotteina sekä ravinteiden talteenotto
  • Energiatehokkuus ja energian talteenotto
  • Smart Water -ratkaisut

Strategia

BEM hyödyntää jätevedenpuhdistamon infrastruktuuria, tutkimus-, kehitys, testaus- ja pilotointiympäristöjä sekä palveluita innovaatioiden ja uuden liiketoiminnan synnyttämiseksi.

BEM auttaa startup- ja pk-yrityksiä pääsemään alkuun uusien ideoiden ja innovaatioiden kehittämisessä ja kaupallistamisessa. BEM:ssä kehitettyjä ratkaisuja kaupallistetaan paikallisten yrityskehitysorganisaatioiden sekä kansainvälisten kumppanuuksien ja verkostojen avulla.

BEM kokoaa yhteen koulutusalan toimijoita tarjotakseen erilaisia ​​koulutuskokonaisuuksia ja tuotteita vesihuoltoon ja veden kiertotalouteen. BEM houkuttelee uutta liiketoimintaa ja aktivoi erilaisia ​​rahoituslähteitä.

Jäteveden­puhdistamo

Mikkelin uusi jätevedenpuhdistamo ei ainoastaan varmista kaupungin jätevesien ympäristöturvallista puhdistamista seuraavan 50 vuoden aikana, vaan toimii myös vesienkäsittelyyn liittyvän tutkimuksen ja liiketoiminnan keskuksena EcoSairilan ytimessä.

Jätevedenpuhdistamo

BEM Osaamis­keskus

Blue Economy Mikkeli (BEM) on kansainvälinen vedentutkimukseen keskittyvä osaamiskeskus, joka sijoittuu Mikkelin jätevedenpuhdistamon tiloihin. Ainoana laitoksena Suomessa BEM mahdollistaa teollisen mittakaavan materiaalivirrat veden TKI käyttöön.

BEM Osaamiskeskus

BEM Water Cluster

Blue Economy Mikkeli -klusteri kokoaa yhteen vesialan yritykset mahdollistaen yritysten verkostomaisen toiminnan ja kansainvälisen yhteistyön. BEM-klusteriin kutsutaan mukaan kaikki vesialasta kiinnostuneet yritykset.

BEM Water Cluster

Ajankohtaista

Ei tulevia tapahtumia.