EcoSairila - ympäristöliiketoiminnan keskus

EcoSairila on menestyksen paikka.

Yritykset voivat käynnistää tuotannollisen toiminnan hyödyntäen alueen vahvuuksia; materiaaleja, ravinteita, uusiovettä, kohdennettuja ympäristö- ja yrityspalveluita, lupamenettelyjä ja velvoiteseurantaa helpottavaa ympäristötietoalustaa sekä teolliseen toimintaan soveltuvia tontteja.

EcoSairilassa luodaan uutta.

EcoSairila tarjoaa palvelevan innovaatioekosysteemin yrityksille, jotka sijoittuvat alueelle kehittääkseen uutta. Yritys voi keskittyä yksinomaan kehitystyöhön tai tuoda sen tuotannollisen toimintansa rinnalle. EcoSairilassa yritysten toiminnan tukena ja kasvun mahdollistajina ovat monipuolinen ja moderni TKI-infrastruktuuri TKI-palveluineen, vahvat paikalliset, kansalliset ja kansainväliset yritysten ja TKI-toimijoiden verkostot. EcoSairila tarjoaa vahvan tuen uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen ja kaupallistamiseen.

EcoSairila palvelee myös alueen asukkaita ja yrityksiä monipuolisin kiertotalous- ja jätehuoltopalveluin. Alueella toimii pientuojien vastaanotto- ja lajittelukeskus Kieppi, jossa jätehuoltopalvelun lisäksi otetaan vastaan lahjoituksina uusiokäyttöön soveltuvia tuotteita, kuten huonekaluja ja kodin elektroniikkaa.

Menestyksen paikat Mikkelissä

Tarjoamme hyödynnettäväksi räätälöidyt sijoittumismahdollisuudet, monipuoliset materiaalivirrat, teolliset symbioosit ja synergiat, modernin infran sekä kohdennetut kustannustehokkaat palvelut.

EcoSairilan alue toimijoineen muodostaa Mikkelin alueella syntyvien ja kauempaa ohjautuvien biologisten sekä teknisten materiaalivirtojen solmukohdan. Monipuolisen ja modernin jätekeskuksen yhteydessä toimiva Euroopan kehittyneintä puhdistustekniikkaa hyödyntävä jätevedenpuhdistamo sekä biokaasulaitos tarjoavat paitsi liiketoimintamahdollisuuksia, myös synergiaetuja alueelle sijoittuville yrityksille ja muille toimijoille.

Sijainti ja sijoittumispalvelut

EcoSairilan toimijat

EcoSairilan teollisuusalue on moderni vihreän teollisuuden keskus ja kokonaisvaltainen kiertotalouden kehittämisalusta. Tutustu alueen toimijoihin.

EcoSairilan toimijat

Kehittämishankkeet

EcoSairilan teollisuusaluetta on kehitetty ja kehitetään edelleen, erilaisilla kehityshankkeilla. Hankkeita hallinnoi Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy. Lue lisää käynnissä olevista hankkeista.

Hankkeet

Yhteistyökumppanit

EcoSairilan yhteistyökumppaniverkosto koostuu kansallisista sekä kansainvälisistä kumppaneista, jotka muodostavat ainutlaatuisen vesialan yritysverkoston.

Yhteistyökumppanit

Ajankohtaista

Ei tulevia tapahtumia.