CircInWater Euroklusteri -hankkeen tavoitteena on nopeuttaa älykkäiden vesiratkaisujen kehittämistä ja käyttöönottoa Euroopan teollisten ekosysteemien digitaalisen, vihreän ja joustavan siirtymän (kolminkertainen siirtymä/ triple transition) edistämiseksi. CircInWater Innovaatio -ohjelmalla tuetaan pk-yrityksiä kehittämään uusia tuotteita, palveluja tai menetelmiä, joilla vastataan kahden teollisen ekosysteemin vesihaasteisiin:

 • Maatalous- ja elintarviketeollisuus
 • Energiaintensiivinen teollisuus (kaivos-, sellu-, paperi-, teräs- ja kemianteollisuus)

Kertakorvausta voivat hakea yksittäiset pk-yritykset, mutta myös 2-3 pk-yrityksen yhteistyöhankkeet ovat mahdollisia.

Projektin tulee kohdistua vähintään yhteen (tai useampaan) seuraavista tukikelpoisista toimenpiteistä:

 • Prototyypin kehittäminen.
 • Teknologioiden, palvelujen tai menetelmien validointi relevantissa ympäristössä.
 • Teknologioiden, palvelujen tai menetelmien demonstrointi relevantissa tai operatiivisessa ympäristössä.
 • Pilottihankkeen suunnittelu ja/ tai testaus.
 • Täydellisen ratkaisun kehittäminen.
 • Liiketoimintamallin suunnittelu ja/ tai toteuttaminen

Tukikelpoiset osallistujat:

Yhteistyöhankkeissa kaikkien hankekumppaneiden on täytettävä kaikki edellä mainitut tukikelpoisuuskriteerit, jotta ne voivat jättää hakemuksen ja jotta projekti on tukikelpoinen.

Tukikelpoiset hankkeet:

 • Hankkeen kesto on enintään 12 kuukautta;
 • Hankkeessa kehitetään tai toteutetaan älykäs vesiratkaisu, jonka TRL/ teknologian valmiustaso 5-9.

Rahoitusehdot

Yhden pk-yrityksen avustuksen suuruus on minimissään 20 000 eur ja maksimissaan 60 000 eur, kattaen 100 prosenttia kaikista tukikelpoisista kustannuksista. CircInWater-ohjelman innovaatiotukeen varattu kokonaisbudjetti on 850 000 eur. Tukikelpoisia kustannuksia ovat: suorat henkilöstö-, alihankinta- ja ostokustannukset (direct staff, subcontracting, and purchasing costs).

Pk-yritys voi hakea rahoitusta kolmesta eri CircInWater-ohjelmasta yhteensä enintään 60 000 eur. Haut (innovaatio/ ko. haku, osaaminen ja kansainvälistyminen) käynnistetään vuosina 2023 – 2024.

Hakemuksen jättäminen

Hakemukset jätetään CircInWater-hakualustan hakulomakkeella. Ennen hakuprosessin aloittamista hakijoiden on suositeltavaa tutustua hakuoppaaseen,  joka on saatavilla em. alustalla.

Tukikelpoisiksi katsotaan hakemukset, jotka täyttävät kaikki vaaditut kelpoisuusvaatimukset ja joissa kaikki hakulomakkeen pakolliset kentät on täytetty. Kelpoisuusvaatimukset on kuitenkin täytyttävä, jotta hakemusta pääsee täyttämään hakualustalla.

Aikajana:

 • Haku aukeaa: 29.3.2023
 • Hakemusten jättämisen määräaika: 31.5.2023
 • Arviointitulosten julkaiseminen: 30.9.2023
 • Hankkeiden käynnistyminen: Joulukuu 2023
 • Hankkeiden päättyminen: Joulukuu 2024

Lisätiedot

 • Täydelliset tiedot innovaatiotuesta löytyy hakuoppaasta, joka on saatavilla CircInWater-hakualustalla
 • CircInWater-yhteyshenkilö: tillgren@mikseimikkeli.fi ja info@circinwater.eu
 • CircInWater-konsortio järjestää 13.4.2023 klo 10.30-11.30/ EET infotilaisuuden, jossa esitellään innovaatiohakua ja vastataan osallistujien kysymyksiin. Osallistuminen on maksutonta mutta ilmoittautuminen vaaditaan.

Linkki ECCP -alustaan, jossa hakuilmoitus on englanniksi CircInWater | European Cluster Collaboration Platform

Jos suomenkielisen hakuilmoituksen tulkinnassa on epäselvyyttä, englanninkielinen ilmoitus CircInWater-hakualustalla sekä ECCP -alustalla pätevä ja sitä noudatetaan.

Seuraa CircInWater -hanketta sosiaalisessa mediassa LinkedIn

Blue Economy Mikkeli/ Mikkelin kehitysyhtiö Miksei on osatoteuttajana CircInWater Euroklusteri -hankkeessa. Hankkeen pääpartneri on espanjalainen Zinnae ja muut osatoteuttajat Mikkelin lisäksi ovat: ranskalainen France Water Team, alankomaalainen Wateralliance, tsekkiläiset CREA ja ICOK sekä oululainen Water Cluster Finland.