Uudessa Circular Design – kehityspolku kohti kiertotaloutta -valmennusohjelmassa asiantuntijaorganisaatiot tukevat ja valmentavat yrityksiä yhdessä kohti kiertotaloutta kokonaisvaltaisen tuote- ja palvelumuotoilun menetelmin. Valmennuksessa keskitytään siihen, miten liiketoimintaa voidaan kehittää vastaamaan tulevaisuuden kiertotalousvaatimuksia. Samalla parannetaan yrityksen kilpailukykyä muuttuvilla markkinoilla.

 

Ohjelma on osallistujayrityksille maksuton, mutta osallistujavalinnoissa painottuvat yrityksen oma motivaatio ja resursointi. Etusijalla ovat yritykset, jotka ovat itse tai joiden toimiala on sitoutunut Kiertotalouden Green Dealin skenaario- ja sitoumusprosessiin, mutta se ei ole välttämätöntä. Kiinnostus kiertotalouden mukaiseen suunnitteluun ja halu kehittää omaa liiketoimintaa sen avulla ovat kuitenkin tärkeimmät valintakriteerit.

 

Circular Design -ohjelma koostuu kahdesta oppimispolusta: yritysjohdolle suunnatusta strategisesta tasosta sekä tuote- ja palvelukehitystyössä mukana oleville suunnatuista, käytännön työhön ohjaavista kokonaisuuksista. Ohjelman aloitustapahtuma järjestettiin 4.10. Helsingissä ja varsinaiset opiskelumoduulit alkavat ensi tammikuussa. Valmennus kestää vuoden 2023 ajan. Ohjelma on strategisen Kiertotalousohjelman toimenpide ja sen toteutuksesta vastaavat ympäristöministeriön ohjaamina Design Forum Finland ja Ethica Oy kumppaneinaan VTT, SYKE, Sitra, Frankly Partners, Miltton ja Alice Labs.

 

Valmennusohjelmaan ehtii vielä hakea mukaan. Haku on avoinna 13.10.2022 asti osoitteessa https://www.lyyti.fi/reg/circulardesign_pilottihaku

 

Lisää tietoa ohjelmasta löytyy verkkosivustolta https://circulardesignsuomi.fi/

 

Tervetuloa mukaan,

 

Taina Nikula

ympäristöministeriö

 

 

Lisätietoja:
Saija Malila, Design Forum Finland: saija.malila@designforum.fi, 044 727 2280
Anne Raudaskoski, Ethica Oy: anne.raudaskoski@ethica.fi, 050 341 0881