Ekosuunnittelusäädökset laajenevat elektroniikkaan, tekstiileihin, huonekaluihin ja lähes kaikkiin tuotteisiin lähivuosina.  EU:n markkinoilla tarjolla olevien tuotteiden ympäristövaikutuksia halutaan vähentää.

Tuotteet pitää jatkossa suunnitella niin, että ne kuluttavat mahdollisimman vähän energiaa ja luonnonvaroja, ovat mahdollisimman helppoja korjata ja kierrättää ja niiden käyttöikä on niin pitkä kuin mahdollista.  Tämä auttaa osaltaan kuluttajia tekemään kestävämpiä valintoja. Tavoitteena on kestävät, korjattavat ja turvallisesti kierrätettävät tuotteet.

Tuotteille tulossa myös digitaalinen tuotepassi

Digitaaliseen tuotepassiin voidaan jatkossa koota kattavasti tietoa tuotteen ja sen raaka-aineiden ja komponenttien alkuperästä. Digitaalisesta tuotepassista selviää myös sisältääkö tuote haitallisia aineita ja tuotepassista saa tietoa ja ohjeistusta siitä, miten tuotteen voi korjata tai kierrättää. Tuotepassin avulla viranomaisten on myös helppo jäljittää ja tarkistaa tuotteen alkuperä.

Lisätietoa kestävien tuotteiden aloitteesta: