Tietoa kiertotaloudesta

Kiertotalous on osana jokapäiväistä elämäämme.

EcoSairila tarjoaa tietoa kiertotaloudesta oppimisympäristöjen, yritysyhteistöiden, koulutusten ja tilaisuuksien myötä. Alla pääset myös mukaan virtuaalikierroksille tai voit jättää oman kehittämisideasi.

Tutustu oppimisympäristöihin, oppilaitosten tarjoamiin koulutuksiin sekä kiertotalouden materiaalipankkiin alta.

Materiaalikierrot

EcoSairila erikoistuu yhdyskunnan materiaalikiertojen käsittelemiseen, hyödyntämiseen ja sulkemiseen.

EcoSairilaan ohjautuu alueen jätemateriaalivirrat, kotitalouksilta kerätty jäte sekä kaupan ja teollisuuden jätejakeita. Jakeet koostuvat muun muassa sekajätteestä, biojätteestä, puutarhajätteestä, puusta, purku- ja rakennusjätteestä sekä maa-aineksista. Erityisestä EcoSairilassa on yhdyskuntavesien kiertotalous, jätevedestä saadaan tuotettua, ravinteita, maanparannustuotteita, energiaa ja uusiovettä.

Kiertotalouden oppimisympäristöt

Kiertotalouden oppimisympäristöt

Kierrätyskeskus Kieppi

Kierrätyskeskus Kieppi on Metsäsairila Oy:n ja Uutta elämää Groupin yhteinen kierrätyksen ja lajittelun keskus, jonka upouusi vastaanottopiste sijaitsee vihreän teollisuuden ja kiertotalouden keskuksessa EcoSairilassa.

Kierrätyskeskus Kieppi

Koulutukset ja workshopit

BEM osaamiskeskus sisältää useita erilaisia TKI-ympäristöjä, joista osa sijaitsee varsinaisen jätevedenpuhdistamon ulkopuolella. BEM:n TKI- ympäristöt ovat alustoja, joissa voi tehdä monipuolisia vesialan TKI- toimintoja.

Koulutukset ja workshopit