Lähde: Sitra

Kuva:  Kiertotaloudesta kasvua

Sekä yritykset että me kuluttajat voimme edistää kulutuksen suuntautumista kiertotalouiteen. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto (Sitra) on tunnistanut viisi eri kiertotalouden liiketoimintamallia, jotka ovat kaikki käytössämme toivottavasti kasvavassa määrin.

Tuote palveluna – kaikkea ei tarvitse hankkia omaksi. Vuokraaminen ja lainaaminen ovat myös vaihtoehto. Esimerkkeinä mm. autovuokraamot ja kirjastot.

Jakamisalustat – hävikkiä vähennetään tarjoamalla tuotteita digitaalisen alustan kautta. Tästä esimerkkinä hyvin monelle tuttu tori.fi

Uusiutuvuus – tavoitteena päästä eroon fossiilisista raaka-aineista siirtymällä uusiutuviin luonnonvaroihin, biopohjaisiin tuotteisiin ja kierrätettäviin materiaaleihin. Samalla jätteen määrä vähenee.

Resurssitehokkuus ja kierrättäminen – kerätään ja kierrätetään materiaali mahdollismman tehokkaasti. Uudet teknologiat ovat tärkeässä roolissa, kun pyritään hyödyntämään mm. sivuvirtoja ja jätteitä uusien materiaalien tai tuotteiden valmistukseen. Kierrätyksessä valmistuu ympäristöä säästäviä uusiotuotteita ja –materiaaleja energiatehokkaasti. Tästä esimerkkinä mäntyharjulainen Kongaamo

 

Tuote-elinkaaren pidentäminen

Pyritään pitämään tuotteet mahdollismman pitkään käytössä niiden alkuperäisessä tarkoituksessa. Korjaus- ja huoltopalveluiden käyttö tarvittaessa auttaa pidentämään tuotteen elinkaarta. Kun tuote on valmistettu laadukkaista materiaaleista on se helpommin korjattavissa ja huollettavissa. Paikallisia palveluntarjoajia löydät: Palveluhakemisto – EcoSairila

Tuotteiden elinkaarta voidaan pidentää myös second hand -markkinalla. Jollekin toiselle tarpeeton voi olla myös vaihtoehto.