EcoSairila-konsepti

Teolliset symbioosit

Kantavana ajatuksena EcoSairilan kehittämistyössä ovat teolliset symbioosit: useamman yrityksen muodostamat kokonaisuudet, joissa yritykset tuottavat toisilleen lisäarvoa hyödyntämällä tehokkaasti raaka-aineita, teknologiaa, palveluita ja energiaa. Toisen jäte tai tuotannon sivuvirta voi tarjota toiselle yritykselle raaka-ainetta, ja muuttua kustannuserästä arvokkaaksi tuotannontekijäksi.

EcoSairila-konsepti

Uusi jätevedenpuhdistamo

Uusi jätevedenpuhdistamo on tärkeä osa EcoSairila-konseptia. Modernilla kalvotekniikalla toteutettava prosessi tuottaa erittäin puhdasta vettä. Ravinnepitoiset lietteet voidaan jatkojalostaa biokaasuksi ja maanparannusaineiksi. Myös jäteveden sisältämä lämpö otetaan talteen.

putsari & EcoSairila