EcoSairila 2015-2016 kehittämisohjelma

EcoSairilan kehittämistä koordinoi Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy. Tämä tapahtuu Etelä-Savon maakuntaliiton rahoittaman EAKR-hankkeen, EcoSairila 2015-2016 –kehittämisohjelman puitteissa. Hankkeen budjetti on 251 000 euroa ja sitä rahoittavat maakuntaliiton ohella Mikkelin kaupunki ja seutu, Metsäsairila Oy, Etelä-Savon Energia Oy, Mikkelin vesilaitos sekä Mikkelin ammattikorkeakoulu.

Hankkeen päätavoitteet ovat:

 1. Luoda EcoSairilan alueelle profiili uudenlaisena ekotehokkuutta korostavana teollisuusalueena. Oman ja erottuvan profiilin tavoitteena on tehdä alueesta houkutteleva ja kiinnostava sinne sijoittuville yrityksille ja muille toimijoille.
 2. Löytää ja houkutella EcoSairilan alueelle veturiyritys sekä muita uusia toimijoita. Tällä toimenpiteellä pyritään varmistamaan alueelle sopivan veturiyrityksen ja muutaman edelläkävijä yrityksen saaminen alueelle.
 3. Kehittää EcoSairilan alueelle TKI-konsepti tukemaan ympäristöalan tutkimusta, koulutusta ja yritysten innovaatiotoimintaa.

Hankkeen toimenpiteet jakautuvat neljään työpakettiin:

 1. Alueen profilointi, markkinointi- ja tiedotussuunnitelma
  Tehdään alueesta houkutteleva ja kiinnostava sinne sijoittuville yrityksille ja muille toimijoille.
 2. Toimijayritysten hakeminen ja sitouttaminen
  Löydetään ja sitoutetaan veturiyritys sekä muita
  toimijoita alueelle.
 3. TKI-ympäristön määrittely ja konseptointi
  Luodaan alueelle TKI –konsepti (kehitysalusta): TKI-toiminnan mahdollistavien prosessien ja materiaalivirtojen tunnistaminen, yhteistyömalli, eri toimijoiden roolit/työnjako, T&K-hankeaihiot.
 4. EcoSairilan alueen kehittämisen kokonaiskoordinointi ja tiedottaminen
  Kehitystehtävien koordinointi ja tiedottaminen/tiedonvälitys, bench marking sekä selvitykset palvelu- ja hallintomallista ja toimitilatarpeista.