Yhteistyökumppanit

EcoSairilaa rakennetaan tiiviissä yhteistyössä kaupunkikonsernin eri organisaatioiden sekä tutkimus- ja koulutuslaitosten kanssa.

metsarairila

Metsäsairila Oy, Mikkelin kaupungin omistama jäteyhtiö ylläpitää ja kehittää EcoSairilassa sijaitsevaa jätteenkäsittelylaitosta. Yhtiön perustehtävä on lakisääteisten jätehuoltopalveluiden järjestäminen Mikkelissä. Yhtiö valmistelee biokaasun tuotantoa yhdessä Etelä-Savon Energia Oy:n kanssa.

ese

Etelä-Savon energia Oy on Mikkelin kaupungin omistama, lämpöä ja sähköä tuottava yhtiö. ESE valmistelee biokaasun tuotantoa yhdessä Metsäsairila Oy:n kanssa.

mikkelin-vesilaitos

Mikkelin vesiliikelaitos vastaa uuden jätevedenpuhdistamon rakentamisprojektista. Valmistuttuaan puhdistamo on kokoluokassaan Suomen ensimmäinen kalvotekniikkaan (MBR) perustuva laitos ja se tuottaa EcoSairilassa kierrätysvettä, lämpöä sekä lietettä jatkojalostettavaksi.
Katso puhdistamohankkeen esittelyvideo täältä.

lut

Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun Vihreän kemian laboratorio Mikkelissä tutkii uusia ympäristöystävällisiä vedenkäsittelymenetelmiä ja -materiaaleja. Lappeenrannan pääkampuksella tehdään tutkimusta laajasti jätteidenkäsittelyn ja -jalostuksen sekä lieteprosessien kehittämiseksi.

mamk

Mikkelin ammattikorkeakoulu tutkii jätevesi- ja lieteprosessien optimointia, jätteiden kierrätystä ja hyötykäyttöä sekä kouluttaa uusia ympäristötekniikan osaajia.